Ταυτότητα εταιρείας:

Από το 1968 η επιχείρησή μας δραστηριοποιείται στο χώρο της Οπτικής Επικοινωνίας και της Επιγραφής με κύρος, υπευθυνότητα και επιτυχία. Η φιλοσοφία της επιγραφοποιίας Λούκας στοχεύει στο να προσφέρει στην αγορά ποιοτικές επιγραφές σύγχρονου σχεδιασμού και διαχρονικής αξίας.

Υπηρεσίες:

Λύσεις οπτικής προβολής (visual communication) με την εξολοκλήρου δημιουργία επιγραφών παντός τύπου, πινακίδες οδοσήμαν- σης, γραφικών βινυλίου και ψηφιακών εκτυπώσεων από τον σχεδιασμό έως την κατασκευή και την τοποθέτηση, όπως επίσης τη δημιουργία λογοτύ- που, κάρτας, σφραγίδας, αφίσας, κ.α..

Περιβαλλον:

Εφαρμόζοντας Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης η επιχείρησή μας συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος με παραγωγή φιλικών προϊόντων, εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας, ανακύκλωση υλικών, περιορισμό χρήσης ρυπογόνων ουσιών και εκπομπής ρύπων.

Ποιότητα - Εγγύηση :

Βασικό μας μέλημα είναι η κατασκευή καθαρά ποιοτικών επιγραφών. Επιλεγμένα επώνυμα υλικά άριστης ποιότητας χρησιμοποιούνται σε όλες τις κατασκευές μας. Εγγύηση καλής λειτουργίας για 2 έτη και εγγύηση αντικατάστασης παρέχεται για κάθε κατασκευή.