Φιλικά προϊόντα
Εξοικονόμηση ενέργειας
Ανακύκλωση υλικών
Μη χρήση ρυπογόνων ουσιών
Επαναχρησιμοποίηση

Περιβάλλον

Η επιχείρησή μας εφαρμόζοντας Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Σ.Π.Δ.) επιδιώκει την
ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος μέσω της βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσής της.
Παραγωγή φιλικών προϊόντων:
 • μουσαμάδες ψηφιακής εκτύπωσης που περιέχουν κάδμιο κάτω από το επιτρεπτό όριο του κανονισμού (ΕΚ) 552/2009
 • μελάνες ψηφιακής εκτύπωσης οικολογικές (ECO-Solvent)
 • υδατοδιαλυτά χρώματα βαφής
Εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας:
 • φωτισμός με λαμπτήρες φθορισμού και Led ενεργειακής κλάσης Α
 • λαμπτήρες φθορισμού OSRAM lumilux -> +30% φωτισμός από τις κοινές
 • ενίσχυση κατασκευών με νεύρα και τελάρα -> μείωση πάχους υλικών
 • ποικιλία μεγεθών ρολών εκτύπωσης για περιορισμό φθορών κατά την παραγωγή
Ανακύκλωση υλικών:
 • αλουμίνιο, χαλκός, σίδηρος – ανακύκλωση από χυτήρια
 • λαμπτήρες φθορισμού – ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ
 • μπαταρίες συσκευών – ΑΦΗΣ
 • χαρτί εκτυπωτή και ρολών εκτύπωσης
 • πλαστικά φύλλα χρησιμοποιημένα και υλικά συσκευασίας μελανωτών (toner)
Περιορισμός χρήσης ρυπογόνων ουσιών:
 • βαφές με χαμηλή περιεκτικότητα οργανικών πτητικών διαλυτών - LOW VOC Vappors
 • περιορισμένη χρήση ισχυρών πτητικών διαλυτών – αντικατάσταση με πιο ήπιους
Επαναχρησιμοποίηση:
 • μελανωτών (toner) – αναγόμωση
 • υλικών συσκευασίας (κυψέλες)
 • χαρτί ρολών υλικών – χρήση για σχέδια και συσκευασία νέων προϊόντων
Τα αποτελέσματα της εφαρμογής του Σ.Π.Δ. μας, δημοσιεύονται με την Περιβαλλοντική Έκθεση
(environmental report) της επιχείρησης.